بررسی تلف مبیع از تسلیم در عقد بیع

بررسی تلف مبیع از تسلیم در عقد بیع

بررسی-تلف-مبیع-از-تسلیم-در-عقد-بیعپایان نامه و کار تحقیقی آماده و اختصاصی رشته حقوق به همراه چکیده، پاورقی و فهرست منابع، چکیده: در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولا هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در تسلیم مبیع) ...دانلود فایل


پایان نامه و پروژه های دانشگاهی